Α Λυκείου

Εδώ θα βρείτε οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων και διαχείριση διδακτέας ύλης για τα μαθήματα της Α’ Λυκείου.


Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ:

Για να τα κατεβάσετε πατήστε εδώ:

Download (PDF, 831KB)


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΙΣ A ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ

Download (PDF, 1.62MB)


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ Α ΤΑΞH ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ

Download (PDF, 3.14MB)


Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα των Θρησκευτικών στα Ημερήσια Λύκεια

Download (PDF, 1.01MB)


Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στην Α΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ

Download (PDF, 1.31MB)


Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ – Α΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ

Download (PDF, 1.11MB)


Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας

Download (PDF, 795KB)


 

Εκπαιδεύοντας το αύριο

%d bloggers like this: